Cumartesi, Ağustos 19, 2017
   
Text Size

Ara

Patoloji Laboratuvar Teknikeri

TANIM
Doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemesini yapan kişidir.

GÖREVLER
Su banyosunu kesit işlemi için hazırlar,
Otomatik veya manuel doku takibini yapar,
Farklı özellikte dokuları bloklayarak kesit alır,
Doku bloklarından elde edilen kesitlere boyama işlemi yapar,
Doku örneklerini mikroskopta inceleyerek, normal ve normal dışı hücrelerin ayrımını yapar,
Deney, test ve analiz bulgularını rapor eder,
Laboratuar araç gereçlerini dezenfekte ederek temizler,
Lam ve blok arşivi yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Patoloji Laboratuar Teknikeri olmak isteyenlerin;
İnsan biyolojisi ve kimya ile ilgili ve bu alanda başarılı,
Göz ve el koordinasyonunu rahat sağlayan,
Sağ elini rahat kullanabilen,
Renkleri ayırt edebilen,
Reaktif hava yolları hastalığı ve kokulara karşı alerjisi olmayan,
Dikkatli ve sorumlu,
Ekip çalışmasına uygun,
Kapalı yerlerde çalışmaktan hoşlanan kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Kapalı bir ortamda çalışırlar. Kimyasal madde buharlaşması ve enfeksiyon tehlikesi olasılık dahilindedir. Çalışırken laborantlarla, meslektaşları ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans bölümünde verilmektedir.
Meslek liselerinin Ebelik, Ebelik-Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Hemşirelik, Laborant, Laboratuar, Laboratuar Teknisyenliği, Sağlık Memurluğu, Veteriner- Laboratuvar bölümlerinden mezun olanlar “Patoloji Laboratuar teknikleri” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB)’leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2 “ puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince öğrenciler; Türk Dili , Yabancı dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi genel kültür derslerinin yanı sıra Anatomi, Fizyoloji, Kimya, Histoloji, Genel Patolojide Temel Kavramlar, Genel Histoteknoloji, Özel Histokimya Teknikleri, İmmüno Histokimya Teknikleri, Moleküler Patoloji Teknikleri, Genel Sitoteknoloji, Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulamaları, Sağlık Kurumlarının işleyişi ve Yönetimi, Kişilerarası İlişkiler, İlk Yardım, Meslek İngilizcesi gibi dersleri teorik ve uygulanır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Üniversite, devlet ve özel hastanelerin patoloji laboratuarları, özel patoloji laboratuarları, Adli Tıp Kurumu Patoloji Laboratuarları, Tıp Fakültesi Histoloji Laboratuarları, Moleküler Patoloji Laboratuarlarında çalışabilmektedirler. Patoloji yeni gelişmekte olan bir bilim dalıdır. Günümüzde hastalıkların tanısında patolojik tanı önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde patolojik alanında tıpta uzmanlık yapmak isteyen öğrenci adaylarının tercihlerinde daha fazla yer vermektedirler. Yetişen uzman doktorların sayısı ile orantılı tekniker ihtiyacı artış gösterecektir.

BURS,KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Şartları uygun olan öğrenciler eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca başarılı öğrencilere, bazı kuruluşlarca burs verilir. Kamu sektöründe göreve başlayanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışanların aldığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar. Özel sektörde ilk işe girişte alınan ücret asgari ücretin 2-3 katı olmaktadır. Kazanç özel ve kamu sektörü arasında farklılıklar göstermektedir.

MESLEKTE İLERLEME
“Patoloji Laboratuvar, patoloji laboratuvar” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde Biyoloji, Hemşirelik, Hemşirelik Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr
- Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Pro#mce_temp_url#gramları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu
- www.osym.gov.tr (2010 ösym kılavuzu)

Üye Paneli