Cumartesi, Ağustos 19, 2017
   
Text Size

Ara

SGK: Patoloji raporu olmadan bedelleri ödenmeyecek işlem listesi

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN YAYINLANAN DUYURU METNİ :

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenerek Kurumumuza bildirilen cerrahi ve girişimsel işlemler sonrası patoloji incelemesi gereken işlemler listesi ekte yer almaktadır. Duyurunun yapıldığı tarihten sonra anılan işlemler için patoloji değerlendirmesi gerekli olup, patoloji raporu olmayan işlem bedelleri ödenmeyecektir.
İlgililere önemle duyurulur.

KODU / İŞLEM ADI

530.050 Biyopsi, iğne 
530.060 Biyopsi, cerrahi, derin
530.070 Biyopsi, deri veya derialtı, yüzeyel
530.230 Kist/benign tümör çıkarılması
530.270 Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu
530.280 Lenf bezi ponksiyonu/aspirasyonu
600.040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu 
600.050 Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greftli
600.060 Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütür
600.070 Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çıkarılması
600.150 Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım
600.160 Yanaktan tümör eksizyonu, fleple onarım
600.200 Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu
600.230 Hemanjiom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile
600.910 Kafatası kemiği/saçlı deri ekstensiv tümör ameliyatları
600.920 Kafatası kemiği/saçlı derinin basit tümöral kitleleri
600.940 Kistik lenfangiom eksizyonu
600.960 Kranial ansefalosel ameliyatları, diğer
601.070 Maksillektomi, parsiyel
601.080 Maksillektomi, total
601.100 Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küretaj
601.110 Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu
601.120 Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezeksizyonu
601.130 Mandibuladan tümör rezeksiyonu + rekonstrüksiyon plağı onarımı
601.140 Mandibuladan tümör rezeksiyonu +vaskülarize kemik grefti ile onarımı
601.150 Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarımı
601.170 Mandibuler osteotomi, tümör rezeksiyonu için
601.220 Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu
601.490 Nazal ansefalosel, kraniotomi ile
601.510 Nazal polipektomi
601.690 Boyun diseksiyonu, radikal veya fonksiyonel (tek taraflı) 
601.710 Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu
601.750 Endolaringeal mikroşirürji ile larinks poliplerine girişim
601.760 Faringolarinjektomi
601.770 Faringolarinjoözefajektomi 
601.890 Laringosel çıkarılması
601.901 Laringoskopi + biyopsi
601.930 Larinjektomi, parsiyel
601.940 Larinjektomi, total
601.950 Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile
601.960 Larinks papillomu
601.971 Larenksten radyofrekans ile kitle eksizyonu
602.010 Suprahyoid boyun diseksiyonu
602.050 Antrokoanal polip eksizyonu
602.190 Endoskopik burun ve nazofarinks tümör cerrahisi 
602.250 Endoskopik medial maksillektomi
602.350 Nazofarinks biyopsisi
602.380 Adenoidektomi
602.390 Adenoidektomi ve tüp
602.400 Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu
602.410 Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu + lokal flepler
602.430 Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malign tümörleri
602.510 Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu
602.600 Dil lezyonu eksizyonu
602.610 Dil lezyonu eksizyonu ve dil flebi ile onarım
602.640 Dudak malign tümör rezeksiyonu+Estlander, Berdnard vb. Flebi+suprahyoid boyun diseksiyonu
602.650 Dudak malign tümör rezeksiyonu/biyopsi ve Estlander, Berdnard vb. flebi
602.660 Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu/biyopsi
602.670 Dudak/dilden kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım 
602.720 Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu +lokal flepler ile onarımı
602.730 Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu+lokal flepler ile onarımı+LAP biyopsisi
602.800 Glossektomi, parsiyel
602.810 Glossektomi, total
602.820 Hemiglossektomi
602.860 İntraoral tümör eksizyonu + mandibula rezeksiyonu (boyun diseksiyonu dahil (Komando ameliyatı))
602.870 Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiyonu
602.900 Lingual tonsil eksizyonu
602.930 Nazofaringeal lezyon eksizyonu, infratemporal fossaya yaklaşım
602.940 Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal
603.040 Sert damaktan tümör eksizyonu, greftle onarım
603.050 Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım
603.070 Tonsil plikalar, retromolar trigon radikal rezeksiyonu + flepler
603.080 Tonsillektomi
603.090 Tonsillektomi ve adenoidektomi
603.100 Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp
603.110 Tonsillektomi ve tüp
603.160 Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu 
603.170 Parotidektomi, total
603.180 Parotidektomi, yüzeyel
603.210 Sublingual tükrük bezi eksizyonu
603.230 Submandibuler tükrük bezi eksizyonu
603.320 Mediasten kist/tümör eksizyonu 
603.330 Mediastinal tümör eksizyonu, malign 
603.370 Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezli 
603.380 Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezsiz 
603.480 Tümör eksizyonu, intratorasik, ekstrapulmoner
603.490 Tümör veya kist eksizyonu
603.520 Göbek granülomu/polipi eksizyonu
603.530 Karın duvarı benign tümörleri için girişim 
603.540 Karın duvarı malign tümörleri için girişim 
603.570 Omfalomezenterik kanal kisti veya fistülü eksizyonu
603.620 Jinekomasti düzeltilmesi (iki taraflı)
603.630 Jinekomasti düzeltilmesi (tek taraflı)
603.640 Küçültme mammoplastisi (iki yanlı) 
603.650 Mastektomi, basit
603.660 Mastektomi, radikal
603.670 Mastektomi, modifiye radikal
603.750 Segmental mastektomi
604.010 Apendiks epiploika torsiyonu
604.060 Laparotomi, organ biyopsisi amacıyla
604.080 Omentektomi, omentum torsiyonunda
604.090 Omentum kisti veya tümörü eksizyonu
604.120 Peritoneal veya mezenterik tümör, kist eksizyonu
604.150 Radikal peritoneal debridman 
604.160 Retroperitoneal tümörden biyopsi 
604.170 Retroperitoneal kist veya tümör eksizyonu
604.240 Perikardial kist veya tümör eksizyonu
604.250 İntrakardiak tümör eksizyonu, kardiopulmoner by-pass ile
604.260 Eksternal kardiak tümör rezeksiyonu
604.270 Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiopulmoner bypass ile
604.280 Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiopulmoner bypass olmaksızın
607.690 Transkateter biyopsi
607.780 Karotid body tümör çıkarılması
607.970 Splenektomi, parsiyel
607.980 Splenektomi, total
607.990 Boyun diseksiyonu (tek taraflı) 
608.000 İlioinguinal lenf nodu disseksiyonu
608.010 Koltuk altı diseksiyonu
608.050 Retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu
608.060 Sentinel lenfadenektomi 
608.100 Diseksiyon, derin jugular nodlar 
608.110 Evrelendirme için sınırlı lenfadenektomi (ayrı işlem), pelvik ve paraaortik
608.120 Kistik higroma eksizyonu, aksiller/servikal, basit
608.130 Kistik higroma eksizyonu, aksiller/servikal, kompleks
608.140 Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, derin aksiller nodlar 
608.150 Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, internal mammary nodlar (ayrı işlem) 
608.160 Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, skalen yağ yastıkçığı eksizy. ile birlikte derin servikal nodlar 
608.170 Tek yanlı süperfisiyel inguinal lenf bezi diseksiyonu
608.180 Tek yanlı süperfisiyel + derin inguinal lenf bezi diseksiyonu
608.450 Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, servikal
608.460 Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, torasik
608.520 Akciğer + karaciğer hidatik kisti 
608.530 Akciğer rezeksiyonu ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu 
608.540 Akciğer rezeksiyonu,göğüs duvarı rezeksiyonu+rekonstrüksiyonu 
608.570 Bronkial sleeve lobektomi
608.580 Bronkovasküler sleeve lobektomi
608.620 Ekstended akciğer rezeksiyonları 
608.660 Kist hidatik ameliyatları, akciğer
608.670 Kist hidatik ameliyatları,akciğer, çift taraflı
608.680 Konjenital akciğer malformasyonları rezeksiyonu
608.690 Lobektomi, konkomitan dekortikasyon ile birlikte
608.700 Lobektomi/ Segmentektomi
608.720 Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası akciğer rezeksiyonları
608.730 Pnömonektomi
608.740 Pnömonektomi ekstraplevral
608.750 Pnömonektomi ve major damar cerrahisi 
608.770 Sleeve pnömonektomi
608.780 Torakoskopi, eksploratris, biyopsi, drenaj ile birlikte
608.840 Torakotomi, major, eksplorasyon ve biyopsi ile birlikte
608.860 Torakotomi, sınırlı, akciğer veya plevra biyopsisi için
608.920 Videotorakoskopi, lobektomi 
608.930 Videotorakoskopi, pnömonektomi 
608.950 Videotorakoskopi, wedge rezeksiyon 
608.960 Wedge rezeksiyon (tek veya çok sayıda) 
609.070 Karaciğer Segmentektomi, segment başına
609.110 Lobektomi/hepatektomi, subtotal
609.120 Metastazektomi 
609.230 Kolesistektomi
609.235 Kolesistektomi (laparoskopik)
609.290 Aberan pankreas eksizyonu
609.320 Distal pankreatektomi, parsiyel
609.340 Pankreas adenomlarında total eksizyon
609.380 Pankreas kistlerinde total eksizyon
609.410 Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, subtotal
609.420 Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, total
609.440 Pankreatektomi, subtotal
609.450 Pankreatektomi, total-duodenektomiyle birlikte
609.460 Whipple operasyonu 
609.480 Distal özofagus rezeksiyonu + rekonstrüksiyon 
609.490 Özefajektomi, transhiatal 
609.550 Özofagus cerrahisi, benign patolojiler için
609.570 Özofagus divertikül eksizyonu, servikal
609.580 Özofagus divertikül eksizyonu, torakal
609.620 Özofagus varisinde koroner ven ligasyonu ve splenektomi
609.640 Özofajektomi, transtorakal
609.650 Parsiyel özofajektomi + rekonstrüksiyon 
609.670 Total faringo-laringo-özofajektomi ve gastrik veya kolon rekonstrüksiyonu 
609.680 Totale yakın özofajektomi + rekonstrüksiyon 
609.750 Duodenum divertikülü eksizyonu
609.770 Duodenumdan lokal tümör eksizyonu
609.790 Gastrektomi, radikal, total 
609.791 Gastrektomi, radikal, subtotal
609.800 Gastrektomi, subtotal
609.810 Gastroenterostomi
609.840 Mide divertikülü eksizyonu
609.850 Midede wedge rezeksiyonu
609.860 Mideden benign tümör eksizyonu
609.880 Nüks ülser, dumping veya reflu gastritte rezeksiyon 
609.920 Selektif vagotomi ve antrektomi
610.030 İnvaginasyon rezeksiyonu
610.050 Jejunum veya ileum duplikasyonları, total eksizyon
610.060 Jejunum veya ileum rezeksiyonu, subtotal
610.061 Jejunum veya ileum rezeksiyonu, segmenter
610.120 Meckel divertikülü eksizyonu
610.130 Appendektomi
610.131 Appendektomi (laparoskopik)
610.150 Hemikolektomi, sağ veya sol
610.160 Kolektomi, subtotal
610.170 Kolektomi, subtotal + ileoproktostomi
610.180 Kolektomi, total + ileal poş yapılması
610.190 Kolektomi, total + ileoanal anastomoz
610.200 Kolektomi, total + terminal ileostomi
610.220 Kolon duplikasyonu total eksizyonu
610.349 Abdomino perineal rezeksiyon
610.360 Rektal polip eksizyonu, anal yolla
610.380 Rektosigmoid tümörlerde anterior rezeksiyon
610.390 Rektum tümöründe abdominosakral rezeksiyon
610.410 Rektum tümöründe low anterior rezeksiyon
610.470 Anal ve perineal bening lezyonların lokal eksizyonu
610.580 Perianal sinüs eksizyonu
610.625 Pilonidal sinüs eksizyonu
611.220 Büyük kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu
611.230 Orta kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu
611.240 Küçük kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu
611.250 Kalça dezartikülasyonu amputasyonu, dezartikülasyonu
611.260 Hindquarter amputasyon amputasyonu, dezartikülasyonu
611.270 Hemipelvektomi, eksternal
611.280 Hemipelvektomi, internal
611.650 El bileği ganglion eksizyonu 
611.690 Ganglion eksizyonu (Büyük eklem)
611.691 Ganglion eksizyonu (Küçük eklem)
614.350 Kemik tümörü açık biyopsisi, pelvis veya vertebra
614.360 Yumuşak doku tümörü açık biyopsisi, pelvis içi
614.370 Yumuşak doku tümörü trokar veya iğne biyopsisi, pelvis içi
614.380 Benign yumuşak doku tümörü, derin
614.390 Benign yumuşak doku tümörü, kompleks 
614.400 Benign yumuşak doku tümörü, pelvis içi
614.410 Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel
614.420 Büyük kemik Malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon
614.430 Büyük kemik, Benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon
614.440 Küçük kemik, Benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon
614.450 Küçük kemik, Malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon
614.460 Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, derin
614.470 Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, kompleks 
614.480 Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, pelvis içi
614.490 Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, yüzeyel
614.500 Orta kemik Malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon
614.510 Orta kemik, Benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon
614.520 Spine benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon
614.530 Spine malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon
614.540 Total kapalı eklem rezeksiyonu, büyük eklem
614.550 Total kapalı eklem rezeksiyonu, orta eklem
614.800 Temporal kemik tümör eksizyonu
614.810 Akustik tümör eksizyonu
614.980 Nöronavigasyonla kitle rezeksiyonu
615.050 Stereotaksik biyopsi
615.140 Trigeminal nörektomi
615.210 Endoskopik tümör biyopsisi
615.350 3. ventrikül içi tümörleri
615.420 Beyin intraparankimal kist hidatik çıkarılması
615.430 Glial tümör eksizyonu
615.440 Glial tümör eksizyonu, mikroşirürjikal teknikle
615.450 Glial tümör eksizyonu, lobektomi ilave edilirse
615.460 İntraorbital tümör eksizyonu, kraniotomi ile
615.490 Kaide tümörleri 
615.520 Konveksite tümörleri cerrahisi
615.530 Köşe tümörleri cerrahisi
615.540 Lateral ventrikül içi tümörleri cerrahisi
615.560 Pineal kitle ameliyatları
615.570 Posterior fossa tümörleri cerrahisi
615.580 Sellar ve parasellar tümörleri cerrahisi
615.600 Transsfenoidal hipofizektomi 
615.610 Ekstratemporal rezeksiyonlar
615.620 Hemidekortikasyon
615.630 Hemisferektomi
615.650 Selektif amigdalohipokampektomi
615.670 Temporal lobektomi 
615.690 Spinal meningosel eksizyonu
615.700 Spinal meningomyelosel eksizyonu
615.720 Sakrokoksigeal teratom eksizyonu
615.760 Lomber intradural tümör eksizyonu, Laminektomi dahil
615.770 Lomber spinal kord AVM eksizyonu, Laminektomi dahil 
615.800 Servikal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu,Laminektomi dahil
615.810 Servikal intramedüller tümör eksizyonu, Laminektomi dahil
615.820 Servikal spinal kord AVM eksizyonu, Laminektomi dahil
615.840 Torakal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu, Laminektomi dahil
615.850 Torakal intramedüller tümör eksizyonu, Laminektomi dahil 
615.860 Torakal spinal kord AVM eksizyonu, Laminektomi dahil
616.490 Dermoid kist eksizyonu
616.640 Kapak tümörü ameliyatı,
616.670 Kapak veya konjoktiva biyopsisi
617.090 Konjonktivadan kist ve tümör çıkarılması
617.750 Ekzanterasyon + alın flebi + deri grefti
617.760 Ekzanterasyon + deri grefti
617.770 Ekzanterasyon + temporal kas flebi + deri grefti
617.780 Ekzanterasyon ve ikincil iyileşmeye bırakmak
617.800 Enükleasyon veya evisserasyon
617.820 İntraorbital tümör
617.970 Aural polip eksizyonu
617.990 Aurikula eksizyonu, basit
618.000 Aurikula eksizyonu, total
618.010 Basit mastoidektomi
618.040 Dış kulak yolu biyopsisi
618.050 Dış kulak yolu, eksositoz eksizyonu
618.060 Dış kulak yolu, malign kısımların radikal eksizyonu
618.140 Glomus tümör eksizyonu, genişletilmiş eksternal yaklaşım
618.150 Glomus tümör eksizyonu, transmastoid
618.160 Glomus tümör eksizyonu, transmeatal
618.230 Kulak kepçesinde yerleşik tümörler için tam kat rezeksiyon + primer sütür
618.370 Petröz apeks rezeksiyonu ve radikal mastoidektomi
618.380 Radikal veya multipl modifiye radikal mastoidektomi
618.400 Temporal kemik rezeksiyonu
618.420 Timektomi, basit
618.430 Timektomi, maksimal
618.440 İntratorasik, substernal tiroidektomi
618.450 Tiroid biyopsisi (cerrahi) 
618.460 Tiroidektomi (tek taraflı subtotal) 
618.470 Tiroidektomi (iki taraflı subtotal) 
618.480 Tiroidektomi (tek taraflı total) 
618.490 Tiroidektomi (iki taraflı total) 
618.500 Tiroidektomi (bir taraf total + karşı taraf subtotal) 
618.510 Tiroidektomi (tamamlayıcı, total) 
618.530 Paratiroidektomi, adenom için
618.540 Paratiroidektomi, hiperplazi veya kanser için
618.550 Sürrenalektomi, transperitoneal (tek taraflı) 
618.560 Sürrenalektomi, lomber, ekstra peritoneal 
618.570 Nöroblastom eksizyonu
618.590 Böbrek biyopsisi, açık, cerrahi
618.600 Böbrek kisti rezeksiyonu
618.620 Böbrek tümörü perkütan rezeksiyonu
618.650 Laparoskopik nefrektomi
618.660 Nefrektomi, basit
618.680 Nefrektomi, parsiyel
618.690 Nefrektomi, radikal
618.700 Nefrektomi, subkapsüler
618.790 Nefroüreterektomi
618.800 Nefroüreterektomi ve parsiyel sistektomi
618.870 Renal kist eksizyonu
618.940 Urakus kist ve fistül eksizyonu
619.020 Üreterektomi
619.120 Üreterorenoskopi, biyopsi
619.140 Üreterorenoskopi, tümör tedavisi
619.150 Üreterosel eksizyonu/insizyonu
619.320 Divertikülektomi
619.340 Mesane boynu rezeksiyonu
619.360 Mesane divertikülü eksizyonu
619.390 Mesane tümörü (TUR) (< 3 cm)
619.400 Mesane tümörü (TUR) (> 3 cm)
619.410 Mesane tümörü (TUR) biyopsisi
619.420 Mesane tümörü rezeksiyonu (cerrahi) 
619.470 Sistektomi, basit
619.480 Sistektomi, parsiyel
619.490 Sistektomi, total
619.520 Sistoskopi ve mesaneden "punch" biyopsi
619.820 Üretrektomi
620.020 Bartholin kisti çıkarılması
620.040 Eksfoliatif sitoloji (smear alınması)
620.050 Endometrial biyopsi
620.110 Servikal biyopsi
620.120 Servikal biyopsi ve tanısal küretaj
620.140 Servikal polip çıkarılması
620.150 Servikal polipektomi ve tanısal küretaj
620.160 Terapötik küretaj 
620.230 Gartner veya inklüzyon kisti eksizyonu
620.260 Konizasyon operasyonu
620.270 LEEP
620.320 Servikal stump çıkarılması
620.350 Skinning vulvektomi
620.370 Tıbbi nedenli tahliye (12 hafta ve daha üstü)
620.380 Tıbbi nedenli tahliye (12 haftadan küçük)
620.419 Vajinal histerektomi
620.420 Vajinal histerektomi rektosel operasyonu
620.421 Vajinal histerektomi + sistosel operasyon
620.430 Vajinal histerektomi+salpingoooferektomi
620.440 Vajinal histerektomi ve sistorektosel operasyonu
620.460 Vajinektomi
620.510 Dış gebelik operasyonu
620.520 Endometrioma + endometriozis operasyonu
620.530 Histerektomi, abdomial
620.540 Histerektomi, abdomial + salpingo-ooferektomi
620.570 Myomektomi
620.580 Ooferektomi
620.600 Ovarial veya paravarial kist eksizyonu
620.610 Over Wedge rezeksiyon
620.630 Salpingo-ooferektomi
620.640 Salpinjektomi
620.660 Subtotal histerektomi
620.661 Subtotal histerektomi + salpingooforektomi
620.701 Debulking ameliyatı
620.740 Laparoskopik histerektomi
620.790 Periaortik pelvik lenf diseksiyonu
620.830 Radikal anterior rezeksiyon
620.840 Radikal posterior rezeksiyon
620.850 Radikal vulvektomi
620.920 Total pelvik rezeksiyon
620.940 Vulvektomi
620.950 Wertheim ameliyatı (radikal histerektomi)
621.020 Miyomektomi (Mikrocerrahi)
621.120 Penektomi (parsiyel)
621.270 Radikal penektomi
621.320 Prostat iğne biyopsisi, çoklu
621.330 Prostat iğne biyopsisi, ultrason kılavuzkuğunda, çoklu
621.340 Prostat kanserinde laparoskopik bilateral lenfadenektomi
621.390 Prostatektomi, TUR
621.400 Prostatektomi, açık
621.410 Prostatektomi, radikal
621.440 Ejakülatör kanal rezeksiyonu
621.450 Epididim kisti eksizyonu
621.460 Epididimektomi
621.500 Hemiskrotektomi 
621.540 İnguinal orşiektomi (tek taraflı) 
621.650 Seminal vezikülektomi
621.651 Skrotal orşiektomi (tek)
621.652 Skrotal orşiektomi (çift)
621.660 Spermatoselektomi
621.700 Testis biyopsileri (açık)
701.080 Bronkoalveoler lavaj 
701.280 Duodenum, ince barsak (özel kapsülle) biyopsisi
701.380 Endosonografi eşliğinde aspirasyon biyopsisi
701.400 Rektoskopi ve /veya sigmoidoskopi + biyopsi
701.410 Gastroskopik polipektomi 
701.460 Kolonoskopik polipektomi 
701.550 Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi + biyopsi
704.740 Kemik iliği biyopsisi
800.951 Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi, görüntüleme yöntemleri eşliğinde
802.930 Görüntüleme eşliğinde biopsi (kalın ya da ince iğne)

Üye Paneli