Cumartesi, Ağustos 19, 2017
   
Text Size

Ara

Kurs ve Panel Sunumları

Prof.Dr. Tahir Patıroğlu ve Prof.Dr.Ömer Uluoğlu APD Aylık Toplantı 27-12-2011 Ankara Atatürk Hastanesi...

Moleküler Patoloji Uygulamalı Temel Eğitim Kursu-MP-I
Uygulamalı KRAS-EGFR-BRAF Mutasyon Analizi Kursu-MP-II

 

DR. MICHELE BLOOMER "INTRAOCULAR TUMORS"

Bölüm 1
Bölüm 2

MENİNGİOMA PANELİ SUNUMLARI
Meningioma Paneli Giriş
Meningionamal Tümörler Algoritmik Yaklaşım
Meningiomaların Özel Histolojik Tipleri

MEME KURSU SUNUMLARI
Normal Meme Mikroskopik Anatomisi, Histolojisi, İmmunhistokimyasal Özellikleri: Patologlar İçin Histoloji
Meme Lezyonlarında İİAS’nin Yeri ve Önemi
Miyoepitelyal Lezyonlar

MESANE PROSTAT PATOLOJİSİ/2007 SUNUMLARI
Mesane tümörlerinin genel özellikleri-Dr.S.Baltacı
Mesane karsinomlarında idrar sitolojisi-Dr.P.Fırat
İğne Biyopside Prostat Adenokarsinomu Tani Kriterleri-Dr.B.Tuna
Mesanenin Intraepitelyal Lezyonları -
Prostatik Intraepiteliyal Neoplazi-Dr.B.Tuna
Tedavi Degisiklikleri ve Adenokarsinom Varyantları-
Mesanede taklitçi benign lezyonlar-Dr.D.Ertoy Baydar
Inverted urotelyal neoplaziler-Dr.D.Ertoy Baydar
Noninvasive ürotelyal tümörler-Dr.D.Ertoy Baydar
Prostatatik adenokarsinom-Dr.D.Ertoy Baydar
Mesanenin Diger Tumorleri -Dr.E.Düzcan
Prostat CA nu taklit eden benign lezyonlar-Dr.E.Düzcan
Kesit
Prostatın benign lezyonları-Dr.K.Yörükoğlu
TUR ve sistektomide değerlendirme ve raporlama-Dr.K.Yörükoğu
Prostat biyopsileri ve raporlama-Dr.K.Yörükoğlu
Prostat kanserlerinin genel klinik özellikleri-Dr.H.Özen
Prostatın zonal anatomi ve histolojisi-Dr.S.Şen
Ynvaziv Urotelyal Tumorler-Dr.Sait Şen
Pelvis, üreter ve üretra tümörleri-Sr.S.Şen
Biyopsi 8 Mart 2004(Film Klibi)

 

Üye Paneli