Perşembe, Ağustos 17, 2017
   
Text Size

Ara

Hacettepe Patolojiden Haberler

Moleküler Patoloji Uygulamalı Kursları

Sayın Meslektaşlarım,

Prof.Dr. Gaye Güler Tezel moderatörlüğünde yapılan “Moleküler Patoloji Uygulamalı Temel Eğitim Kursu-MP-I” veUygulamalı KRAS-EGFR-BRAF Mutasyon Analizi Kursu-MP-II ardışık iki ayrı kurs olarak başarıyla gerçekleştirildi.

27-30 Ekim 2011 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda gerçekleştirilen kurslarda temel moleküler patoloji eğitimi teorik dersleri yanı sıra katılımcılara uygulama fırsatı verildi.

Her iki kursun da ‘Uygulama ağırlıklı’ bir program olması nedeniyle kurslar patoloji uzmanlarının yoğun ilgisini çekti.

2007 yılında kurulan ulusal moleküler patoloji çalışma grubu Avrupa moleküler patoloji çalışma grubunun da bir üyesidir. Beşincisi düzenlenen Moleküler Patoloji Uygulamalı Temel Eğitim programında (MP-I); Moleküler patolojiye giriş, laboratuar güvenliği, nükleik asit yapısı-fonksiyonu, protein yapısı ve fonksiyonu, fiksasyonun nükleik asit ve protein içeriğine etkisi, DNA, RNA, Protein ekstraksiyonları, kantitasyon ve saklanma koşulları, laboratuar matematiği, PCR ve varyantları, Hibridizasyon (FISH, CISH, SISH) , elektroforez, Western Blotting, lazer yardımlı mikrodiseksiyon konuları işlenmiş olup, pratik uygulamaları yapılmıştır.

Tıbbi Patolojinin 4 ana işlevi olan doğru tanı, patogenezin aydınlatılması, prognoz ve tedavinin yönlendirilmesi işlevlerinin ortaya konabilmesi için konvansiyonel yöntemler yanı sıra moleküler uygulamalardan da yararlanılmaktadır. Günümüzde hedefe yönelik tedavi kavramının gelişmesi ve bu amaca yönelik FDA onaylı ilaçların kullanımı hedefe yönelik tedaviye yatkın tümörlerin belirlenmesi ihtiyacını doğurmuştur.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında düzenlenen Uygulamalı KRAS-EGFR-BRAF Mutasyon Analizi Kursu-MP-IIözellikle bu amaca hizmet etme niteliğindedir.

İletişim

ANKARA PATOLOJİ DERNEĞİ 
Her Türlü Öneri Soru ve Düşünceleriniz için
info@ankarapatoloji.org mail adresini kullanabilirsiniz

Üye Paneli