Perşembe, Ağustos 17, 2017
   
Text Size

Ara

Dernek Hakkında

Dr. Fehmi AKSOY
Ankara Numune Hastanesi Patoloji Bölümü

(Bu yazı, Ankara Patoloji Derneği’nin 1996-1997 yılı bilimsel etkinlikleri içinde 21 Mart 1997 tarihinde Dr. Fehmi Aksoy tarafından verilen konferanstan özetlenmiştir).


Ankara’da Patoloji Derneği kurulması düsüncesinin ilk sahibi Doç.Dr.İlhan İmamoglu’dur. İlhan İmamoglu’nun öncülüğü ile 1967 Mart ayında Osman Nuri Aker, Aydın Akkaya, Orhan Bulay, Necati Eranıl, İlhan İmamoglu, Muharrem Köksal, Kamile Şevki Mutlu, Yaman Örs ve Mahir Pamukçu biraraya gelerek Ankara Patoloji Derneği’nin kurulması yönünde ilk adımı atmışlar, kısa bir süre sonra 28 kişilik bir Kurucular Kurulu’nca Ankara Patoloji Derneği kurulmuştur. 

1980 yılında 12 Eylül darbesinden bütün kuruluşlar gibi Ankara Patoloji Derneği de etkilenmiş, birkaç yıl tüm etkinlikleri askıya alınmıştır. Dernek, bu kesinti dönemi dışında, tüzüğünde belirtilen amaçlarını, mesleki, bilimsel ve sosyal etkinliklerini yürütmektedir. Yirmisekiz kurucu üye ile yaşama atılan derneğin bugünkü üye sayısı 560 kadardır. Dernek, kuruluşundan bugüne gerçekleştirmekte olduğu yıllık kongre ve sempozyumların yanısıra, anma günleri, özel günler, kurslar düzenlemiştir. 

İlki 1969’da yapılan sempozyumları 1973 yılındaki ilk Ulusal Patoloji Kongresi izlemiştir.. Bu kongrenin genel kurulunda alınan kararla sıra ile bir yıl kongre, bir yıl sempozyum yapılması; bu toplantıların Ankara Patoloji Derneği ve merkezi İstanbul’da bulunan Türk Patoloji Derneği tarafından sırayla düzenlenmesi, kongrelerin sırayla Ankara, İstanbul ve İzmir’de, sempozyumların da Tıp Fakültesi bulunan diğer illerde yapılması kararlaştırılmıştır. 

Ege ve Çukurova Patoloji Derneklerinin kurulmasından sonra, 1996 Mayıs ayında dört derneğin yetkililerinin Ankara’da yaptıkları toplantıda, tabandan gelen istekler gözönüne alınarak, bilimsel etkinliklerin sayısının artırılması düsüncesi benimsenmiş ve her yıl ilkbaharda bir sempozyum, sonbaharda bir kongre düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 

1974 yılı, Ankara Patoloji Dernegi’nin kısa geçmişindeki en önemli dönüm noktalarından birisidir. Bu yıl PATOLOJİ BÜLTENİ, derneğin yayın organı olarak yayına başlamıştır. İlk sayının ilk makalesi Prof. Dr. Necati Eranıl tarafından yazılan "Nefronun Dejeneratif Değişiklikleri Hakkında" başlıklı yazı olmuştur. Meslekdaşlar arasında bilgi iletimi, aktarımı ve paylaşımı konusunda çok önemli bir görev üstlenen bu dergi çok büyük bir boşluğu doldurmuş, üstün nitelikli ve kaliteli bir yayın organı olarak yayınlanmaya devam ederken, dernek faaliyetlerinin durdurulması ile 1980’de yayın hayatına ara vermek zorunda kalmıştır. 1990 yılındaki yoğun çabalar sonrası, 1991 yılında Patoloji Bülteni, 8. ciltten itibaren yeniden yayınlanmaya başlamıştır. 1996 yılında Patoloji Bülteni’nin 13. cildi tamamlanmış bulunmaktadır. 

Ankara Patoloji Derneği 1991 yılında "Dünya Patoloji Dernekleri Birliği (WASP)" üyeliğine kabul edilmiştir. 1996 yılı itibariyle WASP’a 45 ülkeden yalnızca 56 patoloji derneği üye kabul edilmiştir. 

Başlangıçta 1 yıllığına göreve getirilen ve 5 kişiden oluşan yönetim kurulları, yapılan tüzük degişikliği ile 1993 yılından itibaren 2 yıllığına göreve getirilmekte ve 7 kişiden oluşmaktadır. 

Yeni nesillerin yetişmesinde çok büyük katkıları olduğuna inandığım Ankara Patoloji Derneği önümüzdeki dönemlerde de çok önemli görevleri yerine getirecek, ufuklarını genişleterek, hedeflerini daha da büyüterek etkinliklerini sürdürecektir. 

KAYNAKLAR 
1. Ankara Patoloji Derneği Tüzüğü. 1974. 
2. Patoloji Bülteni. Cilt 1, Sayı 1. 1974. 
3. Patoloji Bülteni. Cilt 8, Sayı 1-2. 1991. 
4. Patoloji Bülteni. Cilt 13, Sayı 3-4. 1996. 
5. Prof. Dr. Orhan BULAY. Kişisel görüşme. 
6. Prof. Dr. Gamze MOCAN. Kişisel görüşme

 

Üye Paneli